Premies en belastingvoordelen

25-10-2022

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Een 'nieuwbouwpremie' bestaat niet, maar wie een extra inspanning levert om energiezuinig te bouwen, kan daarvoor beloond worden.

 Premies en verminderingen voor energiezuinige nieuwbouwwoningen

Als u een nieuwe woning wilt bouwen, dan moet die woning zo energiezuinig zijn dat ze voldoet aan de wettelijke energieprestatienorm (het E-peil). Is het toegekende E-peil van uw woning aanzienlijk lager dan de norm, dan:

 • krijgt u automatisch een vermindering van de onroerende voorheffing
 • kunt u, onder bepaalde voorwaarden, ook nog een premie van netbeheerder Fluvius krijgen.

Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

 • Enkel voor nieuwbouw, herbouw en 'casco-verbouwing'
 • Korting van 50% of 100%

E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw (enkel voor bouwaanvragen tot 2016)

 • Bouwaanvraag moet ingediend zijn uiterlijk 31 december 2016
 • Premie voor woning verschilt van premie voor appartement

Premies voor een warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler of zonnepanelen

 • Er zijn premies van de Vlaamse overheid.
 • Maar vraag ook na bij uw gemeente of provincie of zij een premie geven.

Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp

 • Omgevingsvergunning al minstens 5 jaar goedgekeurd (met conforme EPB-aangifte)
 • Of aangesloten op elektriciteitsnet vóór 1-1-2014

Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler

 • Omgevingsvergunning al minstens 5 jaar goedgekeurd (met conforme EPB-aangifte)
 • Of aangesloten op elektriciteitsnet vóór 1-1-2014

Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler

 • Omgevingsvergunning al minstens 5 jaar goedgekeurd (met conforme EPB-aangifte)
 • Of aangesloten op elektriciteitsnet vóór 1-1-2014

Premie van Fluvius voor zonnepanelen van woongebouwen

 • Omgevingsvergunning al minstens 5 jaar goedgekeurd (met conforme EPB-aangifte)
 • Of aangesloten op elektriciteitsnet vóór 1-1-2014

Verzekering gewaarborgd wonen

Voor de bouw van uw woning bent u waarschijnlijk een hypothecaire lening aangegaan. Maar wat als u plots arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt? In dat geval is de 'verzekering gewaarborgd wonen' van de Vlaamse overheid interessant. Met die verzekering wordt uw lening tijdelijk afbetaald.

Premies voor renovatie

Gaat u uw woning renoveren of verbouwen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.

Renovatie- en verbouwingswerken

Bent u van plan om werken uit te voeren aan uw woning? Ga dan vooraf na voor welke werken u een premie kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn. Zo kunt u uw werken optimaal spreiden en weet u aan welke technische vereisten bijvoorbeeld uw dakisolatie moet voldoen om voor een premie in aanmerking te komen.

Op de website premiezoeker.be krijgt u het meest volledige overzicht van de mogelijke premies die u kunt krijgen voor de werken die u wilt uitvoeren.

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook langsgaan bij het Energiehuis voor uw gemeente.

Mijn VerbouwPremie

 • Eengemaakte premie (vroegere Renovatiepremie + energiepremies)
 • Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2022

Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner

 • Aanpassingen voor 65-plussers
 • Facturen van max. 2 jaar oud

Belastingvermindering voor verhuurders die renoveren en hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

 • Verhuurwoning renoveren
 • Verhuur aan sociaal verhuurkantoor

Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

 • Renoveren
 • Woning min. 10 jaar oud

Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

 • Vermindering van 50% of 100%
 • Vermindering gedurende 5 jaar

Het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning - Overzicht

 • Verlaagd tarief verkooprechten
 • Verbintenis tot energetische renovatie

Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie

 • Verlaagd tarief bij schenking
 • Teruggave na energetische renovatie

Verlaagd tarief voor de schenking van een beschermd monument na investering

 • Goedgekeurd beheersplan
 • Teruggave na renovatie

EPC-labelpremie (via Fluvius)

 • Voor woning, appartement, .... met slechte energieprestatie
 • Bij renovatie binnen de 5 jaar

Totaalrenovatiebonus

 • Minstens 3 investeringen (isolatie, beglazing, zonneboiler, ...)
 • Eindfactuur van eerste investering tussen 1-1-2017 en 31-12-2020

Welke premies bestaan er voor welke renovatiewerken?

Voor een aantal werken bestaan er verschillende premies of voordelen. Afhankelijk van de voorwaarden van de premie kunt u eventueel ook voor meerdere premies in aanmerking komen. Ga vooraf na op welke premies u recht hebt, welke premies voor u het voordeligste zijn en of u die premies kunt cumuleren of een keuze moet maken.

Premies voor ramen (glas en schrijnwerk)

 • Vervangen van ramen
 • Hoogrendementsglas

Premies voor elektriciteitsinstallatie

 • Vernieuwing van de installatie
 • Keuring van de installatie

Premies voor sanitair

 • Nieuwe badkamer of toilet
 • Zonneboiler of warmtepomp

Premies voor verwarmingsinstallaties

 • Energiezuinige verwarming
 • Risico's op CO-vergiftiging beperken

Premies voor dakrenovatie en dakisolatie

 • Dakisolatie
 • Zoldervloerisolatie

Premies voor muur- en vloerisolatie

 • Buitenmuur- en spouwisolatie
 • Vloerisolatie

Premies voor een zonneboiler

 • Zonneboiler
 • Sanitair warm water

Premies voor een warmtepomp of warmtepompboiler

 • Warmte uit de grond, water of lucht
 • Milieuvriendelijk alternatief

Belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nul-energiewoningen

De federale belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nul-energiewoningen is afgeschaft sinds 2012.

Hebt u een woning in het Vlaamse Gewest waarvan de EPB-aangifte uiterlijk op 31 december 2011 werd ingediend en die voldeed aan de voorwaarden van een lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning? Dan kreeg u nog een certificaat van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), waarmee u 10 jaar lang recht hebt op een belastingvermindering.

Verwar dit niet met de Vlaamse korting op de onroerende voorheffing, voor het bouwen van een woning/appartement met een laag E-peil.

Overgangsregeling

Eind 2013 publiceerde de federale overheid een overgangsregeling, waardoor u toch nog in aanmerking komt voor deze belastingvermindering

 • als u uiterlijk in 2011 een contract afsloot voor een lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning
 • en als de EPB-aangifte voor die woning na 1 januari 2012 werd ingediend.

Om in aanmerking te komen, moest u echter voldoen aan alle onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden waaraan het contract moet voldoen

De belastingvermindering is alleen van toepassing als uiterlijk op 31 december 2011 een contract werd afgesloten om:

 • een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning in nieuwe staat te kopen of te laten bouwen
 • een onroerend goed te laten verbouwen tot een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning.

Het bewijs van de contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 moet u ter beschikking houden van de Federale overheidsdienst (FOD) Financiën.
Wie dus een contract afsloot na 1 januari 2012, komt niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

Voorwaarden per soort woning

Per soort woning zijn er minimale voorwaarden om in aanmerking te komen.

 • Lage-energiewoning: jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte: maximaal 30 kWh per m².
 • Passiefwoning: jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte : maximaal 15 kWh per m².
  Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).
 • Nul-energiewoning: dezelfde voorwaarden als passiefwoning + resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën vindt u meer informatie over de belastingvermindering en de overgangsregeling((opent in nieuw venster)). U vindt er ook een lijst veelgestelde vragen. U kunt ook contact opnemen met de FOD Financiën.

Certificaat

Om de belastingvermindering te kunnen inbrengen op uw belastingaangifte, hebt u een certificaat nodig. Als de woning in Vlaanderen ligt, stuurt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) dat certificaat automatisch op naar de EPB-aangifteplichtige van de lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning in kwestie.

 • Voor een EPB-aangifte die werd ingediend in 2021 met aanvraag stedenbouwkundige vergunning (nu omgevingsvergunning genoemd) tot en met 31-12-2011, stuurt het VEKA automatisch een certificaat op naar het adres van de EPB-aangifteplichtige vermeld in de databank bij de EPB-aangifte.
  Dat certificaat wordt bezorgd in de tweede helft van 2022. Dat certificaat kunt u fiscaal inbrengen vanaf 2023 (aanslagjaar 2023, inkomstenjaar 2022). Wordt de EPB-aangifte in 2022 ingediend, dan zal u in 2023 automatisch een certificaat toegestuurd krijgen.
 • Voor een EPB-aangifte die werd ingediend in 2021 met aanvraag stedenbouwkundige vergunning (nu omgevingsvergunning genoemd) vanaf 1-1-2012, wordt er het certificaat niet automatisch verstuurd.
  U moet in dit geval het certificaat bij het VEKA zelf aanvragen.
  • Stuur daarvoor de volgende documenten
   • bewijs (een getekend contract) dat men zich al voor 1-1-2012 contractueel verbonden had tot het bouwen van een lage energiewoning/passiefwoning of nul-energiewoning
   • een kopie van het Energieprestatiecertificaat Bouw
   • adresgegevens waar het certificaat moet bezorgd worden
  • per e-mail naar veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met als onderwerptitel: Certificaat lage-energiewoning

Sloop- en heropbouwpremie

Sommige gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gevallen betaalt u 21% btw. In die gevallen kunnen particulieren in het Vlaamse gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Onderstaande voorwaarden gelden voor bouwaanvragen tot en met 31-12-2022. Voor bouwaanvragen in 2023 wordt deze slooppremie verlengd met E-peileis E24 i.p.v. E30 (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring).

Voorwaarden

EigendomAf te breken gebouwCombinatie van afbraak en wederopbouwBtw-tarief 21%

Aanvraagprocedure

De premie-aanvraag gebeurt in 2 stappen. De premie kan uitsluitend online worden aangevraagd.

Als u op het moment dat u de premie aanvraagt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

 • Stap1

  Online aanvraag

  • Stap2

   Bewijs van einde van de sloopwerken

   Indieningstermijn sloopbewijs

   Er is geen minimale of maximale termijn waarbinnen de sloop moet worden uitgevoerd en het sloopbewijs moet worden aangeleverd. Uw premie-aanvraag wordt wel pas in behandeling genomen zodra u het sloopbewijs hebt aangeleverd.

   Uiteraard moet u wel op tijd voldoen aan de geldende termijnen voor de uitvoering van de omgevingsvergunning en aan alle EPB-eisen voor de herbouw, ook bv. het tijdig indienen van een EPB-aangifte (binnen de 5 jaar na de goedkeuring van de omgevingsvergunning).

   Beslissing en uitbetaling

   Het VEKA onderzoekt het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart. Als het dossier volledig is, mag u een uitbetaling verwachten binnen de 3 maanden na het voorleggen van het sloopbewijs.

   Bedrag

   De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen. Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021, 2022 en 2023 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro per bouwproject.

   Terugvordering

   De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:

   • De premievoorwaarden zijn niet nageleefd.
   • De omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen (bv. de woning wordt enkel gesloopt zonder heropbouw, de omgevingsvergunning(en) voor het bouwproject moet(en) volledig worden uitgevoerd binnen de geldende termijnen)
   • De omgevingsvergunning wordt vernietigd.
   • De omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon.
   • De eigendom van de grond of van een af te breken of op te richten gebouw wordt in de loop van het bouwproject
    • overgedragen aan een rechtspersoon
    • of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon.
   • De woning voldoet niet aan de EPB-eisen (of aan de strengere E24 EPB-eisen voor aanvragen omgevingsvergunningen in 2023). Ook de EPB-aangifte dient tijdig ingediend te worden.

Bron: Vlaanderen.be (2022)

Alle inlichtingen zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.