Ik koop


Een eigendom kopen is een grote stap.  Informeer u daarom goed vooraf. Koop nooit een eigendom zonder eerst uitgebreid informatie in te winnen. Zo beperkt u het risico op een miskoop.

Win voldoende informatie in

Als u de woning van uw dromen ziet, wint u het best zoveel mogelijk informatie in.  Wanneer u werkt met ons, bent u al een stap in de goeie richting.  Bij elke eigendom werd er reeds een grondig vooronderzoek gedaan en zijn alle noodzakelijke documenten en inlichtingen ter beschikking.  U hoeft zich dus weinig zorgen te maken!

Kosten bij aankoop

Hou rekening met de bijkomende kosten bovenop de kostprijs. Zo moet u belastingen betalen op de aankoopprijs:

  • Voor een nieuwbouw moet u BTW betalen.
  • Voor bestaande vastgoed betaalt u registratiebelastingen (verkooprechten).

Bij het tekenen van de authentieke akte moet u ook notariskosten betalen. 

Een lening afsluiten

Om de koop van uw vastgoed te financieren zult u waarschijnlijk een hypothecaire lening moeten aangaan. Er zijn verschillende instanties die leningen aanbieden. Een kredietbemiddelaar kan u helpen bij het vinden van het voordeligste tarief.

Informeer ook of u in aanmerking komt voor een sociale lening. Maar wist u ook dat u bij de Vlaamse overheid een gratis verzekering kunt afsluiten die u helpt uw lening af te lossen als u onvrijwillig werkloos wordt?

Leningen voor energiebesparende investeringen en woningkwaliteit

  • lenen bij de Vlaamse overheid
  • lenen bij erkende kredietmaatschappijen

Verzekering gewaarborgd wonen

  • tussenkomst bij onvrijwillige volledige werkloosheid
  • ook bij arbeidsongeschiktheid of stopzetting van uw zaak

Een beperkt budget?

Ook met een beperkt budget is het mogelijk om een eigen woning te kopen. Informeer of u in aanmerking komt voor een sociale koopwoning.

Een sociale woning of grond kopen

  • kopen bij een sociale huisvestingsmaatschappij
  • kooprecht van de zittende huurder

Verkoopovereenkomst en notariële akte

Als koper en verkoper tot een akkoord komen, kunnen ze een verkoopovereenkomst afsluiten. De overeenkomst vormt het bewijs voor koper en verkoper dat het contract is gesloten en zal later als basis dienen voor de notariële akte.

Als u over bepaalde zaken nog geen zekerheid hebt (bv. het al dan niet verkrijgen van een lening), kies dan voor een verkoopovereenkomst met opschortende voorwaarden. U komt dan met de verkoper overeen dat u de verkoop van die voorwaarden laat afhangen.  Weet wel dat sommige verkopers geen overeenkomst wensen te sluiten met dergelijke voorwaarden.  Wij raden altijd aan om eerst de bank te bezoeken en uw financiële draagkracht goed te kennen. 

De overdracht van de woning gebeurt bij het verlijden van de authentieke akte. De notaris moet die akte registreren ten laatste 4 maanden na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.

Woning met slechte energieprestatie?  (NIEUW)

Nieuwe eigenaars van woningen of appartementen met EPC-label E of F moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 2023

  • Minimum EPC-label D binnen 5 jaar na overdracht
  • Verstrengingen in de toekomst

Verhuizen naar een nieuwe woning

Gaat u verhuizen in eigen land? Vergeet dan niet om uw adreswijziging tijdig te melden. Overheidsdiensten worden automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis, maar heel wat instanties en personen moet u zelf verwittigen.

Breng zeker de leveranciers van elektriciteit, gas, water en internet tijdig op de hoogte van uw verhuis. Als u dat wilt, kunt u uw contracten overdragen op de nieuwe woning.

Had u nog geen contract? Dan kunt u zelf uw leveranciers kiezen.

Verzeker u tegen brand en schade

Als nieuwe eigenaar sluit u best een woningverzekering af. Het is geen wettelijke verplichting, maar toch sterk aan te raden. Zo'n verzekering dekt u bij brand, waterschade, natuurrampen, storm,... Maar ook als u schade bij de buren aanricht, bent u door uw woningverzekering gedekt.

Eigenaars van een woning betalen jaarlijks onroerende voorheffing

Bent u eigenaar van een onroerend goed, waarin u zelf woont of dat u verhuurt, dan betaalt u jaarlijks een belasting voor deze woning. 


Bron: Vlaanderen.be (2022)

Alle inlichtingen zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.